Organizacija „Prijatelj u nevolji“  je osnovana s ciljem da osobama kao što su deca sa smetnjama u razvoju, bolesna deca koja čekaju na teške operacije, deca bez roditeljskog staranja kao  i druga lica koja se nalaze u teškim životnim situacijama,  pruža pomoć i podršku uz pomoć i saradnju sa donatorima, medijima i svim  ljudima dobre volje koji žele da doprinesu kvalitetnijem životu ove populacije

 

 

Kontakt:

Telfax: 011 24 36 205
Tel: 011 4141505
Mob:  069/27 55 646
 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     
 Adresa: Šumatovačka 70a/26 , 11000 Beograd , PAK 122404       
 pib: 107027922
 br. tekućeg računa: 160-353710-29