POSRŠKA DESETOČLANOJ PORODICI O KOJOJ BRINE SAMOHR
ANA MAJKA
Najmladji, njvredniji i najradosniji
POSRŠKA DESETOČLANOJ PORODICI O KOJOJ BRINE SAMOHR
ANA MAJKA
Najmladji, njvredniji i najradosniji
POSRŠKA DESETOČLANOJ PORODICI O KOJOJ BRINE SAMOHR
ANA MAJKA
Najmladji, njvredniji i najradosniji
PORŠKA DESETOČLANOJ PORODICI O KOJOJ BRINE SAMOHR
ANA MAJKA
Najmladji, njvredniji i najradosniji
Poseta drugarima iz udru
ž
enja
Na pola puta
- Pan
č

evo

 

 

Akcija “Paketic osmeha vredan”

Obradovali smo preko 1000 nasih drugara sirom Srbije. 

1a
2a
3a

4a

 

Poseta drugarima iz udruženja „Na pola puta“ - Pančevo

1
2

 

HVALA SVIMA KOJI SU DOPRINELI DA KATARINA NAKON TRI GODINE MOŽE DA IZADJE IZ KUĆE

011
018

PODRKA MANASTIRU SVETE PETKE IZVORSKE Štićenice manastira uvek nas dočekaju s radošću, spremne da pomognu.

1
2

KAMP REHABILITACIJE I SOCIJALIZCIJE MLADIH SA RAZVOJNIM PROBLEMIMA NA ZLATIBORU, JUN 2015.GODINE

 

1 2
3 4
POSRŠKA DESETOČLANOJ  PORODICI O KOJOJ BRINE SAMOHRANA MAJKA

Najmladji, najvredniji i najradosniji

1 2
3 4

 

POMOĆ MANASTIRU SVETE PETKE I OVOGA PUTA NIJE IZOSTALA ZAHVALJUJUĆI LJUDIMA DOBRE VOLJE, 27. MART 2015.

1
2

 

ZIMSKI KAMP KOPAONIK (9-16. MART 2015. GODINE)

1 2
3 4