Maskama smo prekrili osmehe, ali su se culi iz srca. Podelili smo 1000 paketica deci i mladima sa razvojnim i zdravstvenim problemima, deci samohranih roditelja, deci bez roditeljskog staranja, deci sa Kosova i Metohije, deci iz socijalno ugroženih porodica. Radost je ista za sve i svima pripada.