Poštovani DOBROĆINITELJI,

Želimo da vam se zahvalimo na plemenitosti i podršci koju ste nam nesebično uputili i u godini iza nas. Upravo, zahvaljujući vama uspešno smo realizovali sve planirane aktivnosti u 2016.

 Zajedničkim zalaganjem, ulepšali smo i učinili kvalitetnijim živote onima koji nemaju druge podrške, izuzev naše.  

 HVALA U IME NJIHOVIH OSMEHA, LEPŠIH DANA, SREĆNIH TRENUTAKA.

Posebno zadovoljstvo je kada sve to doživite sa njima, a želja  i obaveza nam je da vama prenesemo značaj zajedničkog zalaganja.

FOTOGRAFIJE SA SVIH AKTIVNOSTI SALJEMO VAM NA KRAJU IZVEŠTAJA.

Šta smo zajedno uradili u 2016.godini.

1.  Akcija „paketić osmeha vredan“

Već 5 godina realizujemo ovu kaciju u susret novogodišnjim i božićnim praznicima. Ove godine smo prikupili 1100 paketića i obradovali decu sa zdravstvenim i razvojnim problemima, decu bez roditeljskog staranja,  decu iz socijalno ugroženih porodica širom Srbije, kao i decu sa Kosova i Metohije.

2. Rehabilitacija dece lečene od karcinoma i mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Organizovali smo 2 sedmodnevna programa rehabilitacije, jedan  na Kopaoniku, a drugi na Zlatiboru. kojim smo obuhvatili 33 mladih  sa smetnjama u razvoju i 28-oro dece obolele od karcinoma u procesu su lečenja. 

  1. U periodu od 7.doMarta, 2016, realizovali smo sedmodnevni program rehabilitacije na Kopaoniku za 28 mladih obolelih od karcinoma koji su u procesu lečenja iz cele Srbije kojima je rehabilitacija bila neophodna.
  2. U periodu od 15. Do 22 jula, 2016, realizovali smo sedmodnevni program rehabilitacije na Zlatiboru za 33 mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju iz udruženja za pomoć MNRO( Leskovac, Kragujevac, Aleksandrovac, Beograd iTrstenik).

 3.  Podrška manastiru Svete Petke

     U više navrata smo  u 2016. godini obezbedili (hranu i sredstva za higijenu) manastiru Svete Petke koji se nalazi u mestu Izvor kod Paraćina. U Manastiru je smešteno 94 ženske osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, o kojima brinu monahinje, a njih je 86 potpino nepokretno. Manastiru je stalno potrebna hrana, pelene, sanitetski materijal, sredstva za ličnu higijenu, higijenu prostora, garderoba za štićenice. Trudimo se da u toku godine pribavljamo sve potrebštine ovom manastiru.

  

4.  Podrška udruženjima roditelja

 

Pomogali  smo tokom čitave godine udruženjima za pomoć MNRO u Srbiji u okviru akcije „Radosni karavan“ u vidu namernica za ishranu, u opremanju i adaptiranju prostora za rad, organizovanje aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih sa smetnjama u mantelnom razvoju.

 

Udruženja koja smo ovom akcijom obuhvatili su : Novi Beograd, Zvezdara, Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Leskovac, Smederevo, Aleksinac, Pančevo, Srbobarn, Valjevo, Kragujevac, Arandjelovac, Lazarevac, Čačak

 

Udruženja imaju dnevne boravke za mlade sa smetnjama u mentalnom razvoju, tako da im je tokom godine neophodno pomoći u vidu sredstava za higijenu, didaktičkog materijala,  hrane za korisnike koji provode veći deo dana u dnevnom boravku. Ovu akciju sprovodimo tokom čitave godine.

 

Nisi sam, imaš prijatelja

Pomogli smo  nekoliko porodica koje su lošeg ekonomskog stanja u vidu mesečnih prehrambenih paketa. Ove porodice imaju decu sa smetnjama u mentalnom razvoju o kojima brinu samohrani roditelji.

Ovoj deci i ljudima nije ugrožen život, ali je usled bolesti i trenutnog stanja narušen kvalitet života. Šira javnost ove probleme ne  doživljava kao velike probleme, baš zato što im životi nisu ugroženi najbukvalnije, ali jesu narušeni i propadaju. Zato smo tu da im pružimo podršku.

 

6. Obezbediliškoli za obrazovanje dece sa razvojnim problemima u Čačku SMART INTERAKTIVNU TABLU.

Smart interaktivnu tablu, koriste  nastavno pomagalo koje  je od ogromne koristi kako bi uspešno predstavili planirano gradivo i vizuelizovali neophodno s obzirom na prirodu hendikepa ove dece.

Na žalost, skole za decu sa smetnjama u razvoju  ne poseduju posebna pomagala koja bi omogućila da deca s teškoćama u intelektualnom razvoju lakše savladaju plan i program.

Trebalo bi dosta toga promeniti, ali drzava nije u mogućnosti , tako da vam se neizmerno zahvaljujemo što ste pomogli i prepoznali značaj da se deci sa teškoćama u intelektualnom razvoju omogući da imaju što kvalitetnije detinstvo i pravo na obrazovanje koje će biti prilagodjeno njihovim  posebnim potrebama.

 

 

LEPO JE IMATI PRIJATELJA, A JOŠ LEPŠE BITI PRIJATELJ U NEVOLJI.

 

Zahvaljujemo se svim našim donatorima koji se vode ovom idejom i koji pomažu da uspešno realizujemo planirane aktivnosti.

 

 

POKUŠAĆEMO FOTOGRAFIJAMA DA VAM PRENESEMO RADOST  ONIH ZBOG KOJIH POSTOJIMO.

 

 

AKCIJA „PAKETIĆ OSMEHA VREDAN“

 

1 2
3 4

 

 

KAMPOVI REHABILITACIJE MLADIH OBOLELIH OD KARCINOMA I MLADIH SA SMETNJAMA U MENTALNOM RAZVOJU NA KOPAONIKU i ZLATIBORU

 

Mladi lečeni od karcinoma uče da skijaju

 

5
6

 

 

 

 

Mladi sa smetnjama u mentalnom razvoju na Zlatiboru

 

7 upl
9

 

 

PODRŠKA MANASTIRU SVETE PETKE

10
11

 

 

Akcija „Radosni karavan“

 

12 13
14 15

 

 

ŠKOLI U ČAČKU  DONIRANA INTERAKTIVNA SMART TABLA

 

16 17
18

 

Organizacija „Prijatelj u nevolji“ postoji šestu godinu i osnovana je s ciljem da osobama kao što su deca sa zdravstvenim i razvojnim problemima, deca bez roditeljskog staranja, deca iz socijalno ugroženih porodica kao  i druga lica koja se nalaze u teškim životnim situacijama,  pruža pomoć i podršku uz saradnju sa donatorima, medijima i svim  ljudima dobre volje koji žele da doprinesu kvalitetnijem životu ove populacije

 

NAŠI PLANOVI u 2017.godini:

 

1. Podrška domovima za zbrinjavanje osoba sa smetnjama u razvoju kao i udruženjima roditelja osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju širom Srbije

 

Ovim ustanovama svakog dana potrebna je podrška u svakodnevnim potrebštinama     

 

( hrana, sredstva za higijenu prostora, sredstva za ličnu higijenu, pomagala, sanitetski materijal, garderoba, posteljine, pelene, sredstva za renoviranje i sanaciju prostorija, ogrev, diodaktički materijal, gorivo...). Ovo je akcija koja traje čitave godine i možete se uvek priključiti u skladu sa mogućnostima.

 

2. Organizovanje sedmodnevnih programa rehabilitacije dece i mladih sa zdravstvenim i razvojnim problemima. Ovim programom obuhvataćemo decu sa zdravstvenim i razvojnim problemima kojima je rehabilitacija neophodna, ali njihove porodice uslod loše ekonomske situacije nisu u stanju da im to omoguće.U 2017.godini planiramo da organizujemo 2 ovakva programa kojima ćemo obuhvatiti 60-oro dece.

 

3. Organizovanje programa socijalizacije mladih sa smetnjama u razvoju. Ovim programom planiramo da omogućimo mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju da obogate svoj društveni život i da se uključe u dešavanja u svojoj zajednici u skladu sa potrebama i mogućnostima kroz druženje sa vršnjacima. Najveći problem ove populacije je kućni „azil“, što dovodi do još većeg propadanja. Planiramo da im organizujemo jednodnevne izlete, posete kulturno, zabavnim i sportskim dešavanjima u njihovoj lokalnoj zajednici. Cilj nam je da ove mlade ljude predstavimo kao deo društvene zajednice i da im omogućimo da žive poput svojih vršnjaka koji nemaju razvojnih problema.

 

4. Krajem godine akcija „Paketić osmeha vredan“ kojom želimo da obezbedimo poklone i paketiće za što više dece sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u domovima za zbrinjavanje ove populacije širom Srbije, kao i dece obolele od karcinoma, deci čiji roditelji su raseljena lica, i dece iz socijalno ugroženih porodica.

 

5. Podrška našim porodicama na Kosovu i Metohiji u pribavljanju neophodnih sredstava za svakodnevni život. Takođe u zavisnosti od donatora želimo i na druge načine da pomažemo kroz programe uključivanje dece iz ovih porodica u cilju da im se omogući da imaju detinstvo poput svojih vršnjeka koji ne žive u „enklavama“.

 

6. Program „Nisi sam, imaš prijatelje“ gde želimo da se uključimo u rešavanje problema kako ugroženih pojedinaca, tako i priključivanje mnogim akcijama od društvenog značaja. Cilj ovog programa je da se pomogne razvoj zajednice i pruži podrška socijalno uroženim kategorijama.

 

7. Projekt „Iz mog ugla“ koji ima za cilj podsticanje kreativnog izražavanja mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju, a ujedno i njihovo radno angažovanje što će im omogućiti da se osećaju društveno korisnim.

 

ŠTA SMO RADILI ZA ŠEST GODINA POSTOJANJA.

Počeli smo sa radom od 2011.godine  i šta smo uradili do sada.

1.      Rehabilitacija dece i mladih

Organizovali smo 8 sedmodnevna programa rehabilitacije na Kopaoniku i Zlatiboru, kojim smo obuhvatili 110 mladih  sa smetnjama u razvoju i 70-oro dece i mladih koji su oboleli od karcinoma u procesu su lečenja. 

2.     Podrška domu „Kolevka“

Dom „Kolevka “ se nalazi u Subotici, i u domu je smešteno 173 štićenika. Tokom čitave godine potrebna su im sredstva za higijenu prostora, kao i ličnu higijenu, hrana, hrana za bebe, garderoba za decu, pelene, sanitetski materijal, kao i renoviranje pojedinih delova objekta.     Uz pomoc nasih dobročinitelja, uspeli smo da dom „Kolevka“, posle više od 15 godina, opremimo novim dušecima. Ovoj ustanovi obezbedili smo 163 dušeka, jer su stari bili u jako lošem stanju, s obzirom da se u domu nalaze deca sa smetnjama u mentalnom razvoju gde je veći boj onih koji vreme provode u krevetu usled prirode svog hendikepa. Ovom domu smo pored dušeka obezbedili i stolice za hranjenje beba, pelene, hranu, sredstva za higijenu.

 

3.      Podrška udruženjima roditelja

Pomogli smo udruženjima za pomoć MNRO u Srbiji u vidu namernica za ishranu, sredstava ya higijenu,  u opremanju i adaptiranju prostora za rad u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih sa smetnjama u mantelnom razvoju.

Udruženja koja smo ovom akcijom obuhvatili su : Novi Beograd, Zvezdara, Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Leskovac, Smederevo, Aleksinac, Pančevo, Srbobarn, Valjevo, Arandjelovac, Kragujevac, Lazarevac.

Udruženja imaju dnevne boravke za mlade sa smetnjama u mentalnom razvoju, tako da im je tokom godine neophodno pomoći u vidu sredstava za higijenu,  hrane, didaktičkog materijala.. Ovu akciju sprovodimo tokom čitave godine.

 

4.       Podrška manastiru Svete Petke

Pružamo stalnu podršku manastiru Svete Petke koji se nalazi u mestu Izvor kod Paraćina. U Manastiru je smešteno 94 ženske osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju, o kojima brinu monahinje, a njih je 86 potpino nepokretno. Manastiru je stalno potrebna hrana, pelene, sanitetski materijal, sredstva za ličnu higijenu, higijenu prostora, garderoba za štićenice. Nekoliko puta u toku godine pribavljamo sve potrebštine ovom manastiru.

5.      Pomoc Dragani Stevanović da ode u nemačku na operaciju.

Dragana boluje od kancera jetre i potrebno je da se uradi transplatacija jetre. Operacija se ne izvodi u Srbiji, tako da je Dragana uspela da dobije mogucnost da transplataciju izvede u nemačkoj. Nažalost operacija je preskupa i trebalo je da prikupi oko 150 000 eura. Mi smo se priključili zahvaljujući  Telekomu koji nam je ustupio na korišćenje humanitarni broj i skromnim prilogom pomogli, zajedno sa mnogobrojnim donatorima, prijateljima da Dragana ode na operaciju. Dragana se uspešno oporavlja

 

 6.      Nisi sam, imaš prijatelja

 

Ovim programom obuhvaćena su deca kojima je potrebno uraditi operacije u inostranstvu, deca kojima je potrebno obezbediti pomagalo, kao i socijalno ugrožene porodice sa više dece o kojima brinu samohrane majke idruga lica koja su usled zdravstvenih razloga na ivici ekonomske egzistencije.

 

Ovoj deci i osobama  nije ugrožen život, ali je usled bolesti i trenutnog stanja narušen kvalitet života. Šira javnost probleme ovih osoba  ne doživljava kao velike probleme, baš zato što im životi nisu ugroženi najbukvalnije, ali jesu narušeni i propadaju. Da ne bi došlo do propadanja ovakve dece i njihovih porodica, tu smo da im pružimo podršku.

 

Podrška četvorogodišnjem Jovanu i desetogodišnjoj Andrei koji boluju od cerebralne paralize. Njima je omogućeno da odu na operaciju u Rusiju uz pomoć koje se poboljšava funkcija hodanja i ne dolazi do narušavanja već postojećeg detetovog stanja. Putem ovog projekta pomogli smo i devetnaestogodišnjoj Ani da dobije protezu za nogu, kojoj je noga amputirana usled lecenja od karcinoma. Ana je sada upisala fakultet i nastavlja život poput svojih vršnjaka nakon dugogodišnje borbe. Pomogli smo i slikarki Katarini Jocković koja pet godina nije izašla iz kuće. Katarini smo obezbedili elektromotorna invalidska kolica, izgradnju rampe i pratećih pomagala. Programom smo obuhvatili još dece u vidu kupovine pomagala, poput invalidskih kolica, lekova, ortopedskih cipela. Pomoć je dobila desetočlana porodica Jolić o kojoj brine samohrana majka(devetoro dece), inače žrtva poroičnog nasilja od strane muža. Porodica živi u Surčinu u iznajmljenoj kući na ivici egzistencije. Pomogli smo jos nekoliko porodica koje su lošeg ekonomskog stanja u vidu mesečnih prehrambenih paketa. Ove porodice imaju decu sa smetnjama u mentalnom razvoju.

 

 

7.       Opremanje roditeljske kuce za decu obolelu od karcinoma u Nišu.

 

Na internoj dečjoj klinici u Nišu leče se deca obolela od karcinoma iz cele južne Srbije. Grad Niš je jedini veći grad u Srbiji koji nije imao roditeljsku kuću za ovu decu. Najveci proble je bio što deca nakon hemioterapije se vraćaju kučama, najčešće lokanim prevozom, što je jako teško, a i opasno za njih nakon primljene terapije. Zahvaljujući  mnogobrojnim donatorima pomogli smo udruženju roditetlja dece obolele od karcinoma „Nurdor“ da opreme i adaptiraju jos jednu roditeljsku kucu, tako da deca vise ne moraju da putuju nakon hemioterapije ili da placaju skupe smestaje, vec sa svojim roditeljima mogu da borave u roditeljskoj kuci sve dok je to potrebno, a uslovi su potpuni i kuca je opremljena da imaju sve sto može da bude potrebno jednoj porodici, kako bi sto lakše i brže prevazišli težak period u njihovim životima.

8.    Realizovanje akcije „paketić osmeha vredan“ , već 4 godine, kojom smo obradovali preko 3000 mališana sa razvojnim i zdravstvenim problemima, kao i decu iz socijalno ugroženih porodica.

 

9.      Aktivnosti socijalizacije  mladih sa smetnjama u razvoju.

  • Organizovanje 3 prednovogodišnje žurke za oko 200 mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju sa beogradskih opština.
  • Organizovanje izleta za mlade sa smetnjama u mentalnom razvoju sa beogradskih opština.
  • Organizovanje posete kultutno zabavnim dešavanjima u Beogradu za mlade sa smetnjama u mentalnom razvoju.

 

10. Opremanje dnevnog centra za decu i mlade sa smetnjama u razvoju iz Trstenika

Zahvaljujući mnogobrojnim donarorima, uspeli smo deci i mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju iz Trstenika, da obezbedimo adaptaciju prostora za dnevni centar.

Dnevni centar će sada biti mesto, gde će se okupljati osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju iz Trstenika i okoline, koji su na žalost  pored prirode svog hendikepa, suočeni sa problemom“ kućnog azila“. Od sada če imati priliku da budu obuhvaćeni programom stručne podrške, kreativnim i socijalnim programom.  Imaće priliku da se druže sa vršnjacima, jednom rečju, ovi zaboravljeni mladi ljudi, imaće život u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

 

11. Podrška u opremanju prostora Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Zvezdara.

Pomogli smo u opremanju prostora ovom Udruženju koje je dobilo na korišćenje veći prostor u skladu sa potrebama i brojem štićenika. Udruženje sprovodi mnogobrojne aktivnosti koje imaju za cilj da se mladima sa smetnjama u razvoju poboljša kvalitet života.

 

 

 

HVALA NA POVERENJU I PODRŠCI SVIM NAŠIM DONATORIMA