• Organizacija „Prijatelj u nevolji“  je osnovana s ciljem da osobama kao što su deca sa smetnjama u razvoju, bolesna deca koja čekaju na teške operacije, deca bez roditeljskog staranja kao  i druga lica koja se nalaze u teškim životnim situacijama,  pruža pomoć i podršku uz pomoć i saradnju sa donatorima, medijima i svim  ljudima dobre volje koji žele da doprinesu kvalitetnijem životu ove populacije

    NAŠ RAD I IDEJE PODRŽAVAJU PRIVREDNICI NAŠE LOKALNE ZAJEDNICE.
    NEIZMERNO HVALA SVIM LJUDIMA DOBRE VOLJE KOJI SU NAM UKAZALI POVERENJE I PRIKLJUČILI SE NAŠIM AKCIJAMA U SKLADU SA SVOJIM MOGUĆNOSTIMA.
    Vodimo se idejom da probleme jedne zajednice najbolje osećaju njeni članovi i da su baš oni ti koji teba da učetvuju u rešavanju problema u svom okruženju. Iz tih razloga smo okupili veliki broj donatora iz lokalnog sektora koji zajedno sa nama rade na poboljšanju kvaliteta života naših ugroženih gradjana. Naši donatori imaju aktivno učešće u realizaciji svih akcija i redovno su informisani o toku akcija i daljim planovima.
    “LEPO JE IMATI PRIJATELJA, A JOŠ LEPŠE BITI PRIJATELJ U NEVOLJI”
    Hvala svim dobročiniteljima koji nam u ovoj zamisli pomažu i tako se osećaju.