Aktivnosti

 

1. Podrška domovima za zbrinjavanje osoba sa smetnjama u razvoju širom Srbije

Ovim ustanovama svakog dana potrebna je podrška u svakodnevnim potrebštinama                

( hrana, sredstva za higijenu prostora, sredstva za ličnu higijenu, pomagala, sanitetski materijal, garderoba, posteljine, pelene, sredstva za renoviranje i sanaciju prostorija, ogrev, diodaktički materijal, gorivo…). Ovo je akcija koja traje čitave godine i možete se uvek priključiti u skladu sa mogućnostima.

2. Organizovanje sedmodnevnih programa rehabilitacije dece i mladih sa zdravstvenim i razvojnim problemima. Ovim programom obuhvataćemo decu sa smetnjama u razvoju koja su u domovima bez roditeljskog staranja i decu iz socijalno ugroženih porodica kojima je rehabilitacija neophodna, ali njihove porodice uslod loše ekonomske situacije nisu u stanju da im to omoguće..

3. Organizovanje programa socijalizacije mladih sa smetnjama u razvoju. Ovim programom planiramo da omogućimo mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju da obogate svoj društveni život i da se uključe u dešavanja u svojoj zajednici u skladu sa potrebama i mogućnostima kroz druženje sa vršnjacima. Najveći problem ove populacije je kućni „azil“, što dovodi do još većeg propadanja. Planiramo da im organizujemo jednodnevne izlete, posete kulturno, zabavnim i sportskim dešavanjima u njihovoj lokalnoj zajednici. Cilj nam je da ove mlade ljude predstavimo kao deo društvene zajednice i da im omogućimo da žive poput svojih vršnjaka koji nemaju razvojnih problema.

4. Krajem godine akcija „Radosni karavan“ kojom želimo da obezbedimo poklone i paketiće za što više dece sa smetnjama u razvoju koja su smeštena u domovima za zbrinjavanje ove populacije širom Srbije, kao i dece obolele od karcinoma i dece iz socijalno ugroženih porodica.

5. Podrška našim porodicama na Kosovu i Metohiji u pribavljanju neophodnih sredstava za svakodnevni život. Takođe u zavisnosti od donatora želimo i na druge načine da pomažemo kroz programe uključivanje dece iz ovih porodica u cilju da im se omogući da imaju detinstvo poput svojih vršnjeka koji ne žive u „enklavama“.

6. Program „Nisi sam, imaš prijatelje“ gde želimo da se uključimo u rešavanje problema kako ugroženih pojedinaca, tako i priključivanje mnogim akcijama od društvenog značaja. Cilj ovog programa je da se pomogne razvoj zajednice i pruži podrška socijalno uroženim kategorijama.

7. Pokretanje projekta „Iz mog ugla“ koji ima za cilj podsticanje kreativnog izražavanja mladih sa smetnjama u mentalnom razvoju, a ujedno i njihovo radno angažovanje što će im omogućiti da se osećaju društveno korisnim.

Otvoreni smo za sve predloge i spremni na svaki oblik saradnje za koji mislite da bi bio pogodan.