O Nama

Humanitarna organizacija „Prijatelj u nevolji“ već 13 godina se zalaže da  osobama kao što su deca i osobe  sa zdravstvenim i razvojnim problemima, deca koja čekaju na operacije koje nisu o trošku fonda, deca bez roditeljskog staranja kao  i druga lica koja se nalaze u teškim životnim situacijama,  pruža pomoć, uz podršku i saradnju sa donatorima iz lokalne zajednice.

Kontakt:

Telfax:011 7701 645,7701 745,

Mob: 060 41 41 506

e-mail: organizacija@prijateljunevolji.rs 

Adresa:Bulevar JNA 2b/17 ,11042 Beograd        

pib: 107027922

br. tekućeg računa: 160-353710-29